Opinie o nas: 4.8 na 5.0
MENU

Organizujemy wycieczki szkole
i wyjazdy dla grup zorganizowanych

Biuro Podróży Pikada realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Biura podróży Pikada

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 23535,33 PLN

Biuro Podróży Pikada realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (więcej...)T

Wyszukaj wycieczkę

  • Rodzaj wyjazdu

  • Dokąd