Lwów to jedno z najważniejszych miast w polskiej historii i kulturze. Przez wiele lat pozostawał w granicach naszej ojczyzny – od 1340 roku do pierwszego rozbioru Polski oraz w dwudziestoleciu międzywojennym. Z naszym krajem związany jest silnymi więzami kulturowymi, gospodarczymi i politycznymi. Do dnia dzisiejszego można w nim spotkać wiele akcentów związanych z jego polską przeszłością.

Biuro Podróży Pikada zaprasza na poznawanie polskiej historii poza granicami naszego kraju. W programie zawarte są najważniejsze punkty miasta.

Rynek we Lwowie, który w 1998 roku wraz z całą starówką został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Stanowi on centralny plac podobny do Rynku wrocławskiego i warszawskiego. W czterech narożnikach znajdują się XIX-wieczne fontanny z podobiznami postaci Neptuna, Diany, Amfitryty i Adonisa. Wokół placu wznoszą się 44 kamienice prezentujące różnorodność stylów, od renesansu po modernizm.

Jednymi z najpiękniejszych kamienic przy Rynku są Kamienica Królewska i Czarna. Pierwsza z nich została wybudowana w 1580 roku w stylu renesansowym dla greckiego kupca, później była w posiadaniu króla Jana III Sobieskiego, który przebudował ją na rezydencję pałacową. Współcześnie znajduje się w niej muzeum historyczne. Kamienica Czarna, również w stylu renesansowym, stanowi jeden z najważniejszych zabytków architektury polskiej z XVI wieku. Zbudowana dla włoskiego poborcy ceł, następnie przeszła w ręce aptekarskiej rodziny Lorencowiczów, po czym właścicielem został bogaty patrycjusz Anczewski. Ostatecznie kamienica stanowi własność miasta i współcześnie mieści ukraińskie Muzeum Historyczne.

Katedra Ormiańska pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków sakralnych we Lwowie. Stanowi jedyny w swoim rodzaju przykład architektury o rysach orientalnych w Środkowej Europie. Powstała w drugiej połowie XIV wieku z funduszy ormiańskich. Była wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana, czego efektem jest mieszanka architektoniczna ze wszystkich okresów swojej historii. Do 1945 roku była świątynią katolicką obrządku ormiańskiego, lecz wraz z wprowadzeniem ustroju komunistycznego katedra została zamknięta i przekazana jako magazyn dla Lwowskiej Galerii Obrazów. W latach 2000-2003 została etapami przekazana diecezji Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

Opera Lwowska, której pełna nazwa to Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej, to dzieło sztuki architektonicznej powstałej w 1900 roku. Reprezentuje eklektyzm w sztuce, co oznacza łączenie elementów różnych stylów w sposób bardzo swobodny. Będziemy mieli okazję podziwiać wnętrza wielkiego teatru oraz wziąć udział w jednym z wielu proponowanych spektakli.

Wysoki Zamek to gotycka budowla wzniesiona przez króla Kazimierza III Wielkiego w drugiej połowie XIV wieku. Zbudowana została na miejscu wcześniejszego drewnianego zamku należącego do króla Rusi Daniela Halickiego. Przez lata wytrzymywał oblężenia kozackie i tureckie do roku 1704, kiedy został podbity przez szwedzkie wojska. Po zajęciu Lwowa przez Austriaków większość murów została rozebrana i do dzisiejszego dnia przetrwał tylko fragment jednej ze ścian. Z miejsca, w którym stoją ruiny rozpościera się widok na panoramę miasta.

Wycieczka do Lwowa to idealny pomysł zarówno dla młodych i starszych – młodzi chętnie poznają historię opowiadaną przez swoich dziadków, a dla starszych będzie to okazja na powrót do wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy!  Wycieczka „Z tęsknoty za Lwowem”